Banner Shadow

عزیزان این روزها دردمندان و مصیبت دیدگان زلزله را در دعاها بیاد داشته و از راههای گوناگون همیاری کنیم.متی ۲۵آیه۴۴ ... See MoreSee Less
View on Facebook
✝ مزامیر ۴۲آیه۸"در روز خداوندرحمت خود را خواهد فرمود. و در شب سرود اوبا من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من."یکشنبه ۲۰۲۳/۲/۵ ... See MoreSee Less
View on Facebook
“زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند، نان را گرفت و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: «این است بدن من برای شما. این را به یاد من به جای آورید.» به همین‌سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: «این جام، عهد جدید است در خون من. هر بار که از آن می‌نوشید، به یاد من چنین کنید.» زیرا هر گاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعلام می‌کنید تا زمانی که بازآید.”‮‮۱قرنتیان‬ ‭11‬:‭23‬-‭26‬ ‭NMV‬‬ ... See MoreSee Less
View on Facebook

About us

All began in 1990 with a small group of Iranians. With God’s grace and blessing the small group grew into a congregation of 100 active members and also planted 2 other churches in other cities.

You can get more information about our churches here: Our churches

 

Support us

If you want to support our church and ministry you can support us in these areas:

Support us in prayer for the church and the ministries of the church.

We would also appreciate any kind of financial support.

Thank you and God bless you

Iransk-svenska kristna församlingen
PlusGirot: 30 14 17-2
BankGirot: 5910-5775

swish_1
123 667 58 62

Pastors

Rev. Ninos Youhanna
Senior Pastor

ninos.youhanna@igchurch.se

Rev. Hamid Forotanfard
Associate Pastor/Prison Chaplain

hamid.forotan@igchurch.se